Kijkwijzer

Kijkwijzer geeft door gebruikmaking van pictogrammen een objectieve classificering van films en televisieprogramma's aan. Deze is vooral bedoeld om ouders en opvoeders te waarschuwen tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Dat doet Kijkwijzer ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding, namelijk:

Alle Leeftijden                                  alle leeftijden
6 jaar vanaf 6 jaar
9 jaar vanaf 9 jaar
12 jaar vanaf 12 jaar
14 jaar
16 jaar vanaf 16 jaar
18 jaar

Daarnaast zijn er pictogrammen die de reden van het advies aanduiden:

geweld geweld
angst angst
seks seks
discriminatie discriminatie
drugs- en/of alcoholmisbruik        drugs- en/of alcoholmisbruik
grof taalgebruik grof taalgebruik

In de Filmgids en op de website van Filmhuis Bussum kunt u deze pictogrammen bij elke film terugvinden.

De leeftijdsaanduiding van Kijkwijzer leidt in de praktijk nog wel eens tot onduidelijkheid. Deze betekent namelijk niet dat een film ook zonder meer geschikt is voor elk kind vanaf die leeftijd. Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies 'Alle leeftijden' omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film kan echter toch ongeschikt zijn voor kleine kinderen, omdat de inhoud te moeilijk is. De ouder of verzorger blijft ook bij deze films verantwoordelijk voor de juiste keuze. Hierover kunt u altijd advies inwinnen bij de kassamedewerkers van Filmhuis Bussum. 

Bij films met de leeftijdscategorieën AL, 6, 9, 12 en 14 jaar worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten. Zij worden wel gewezen op de classificatie. 
Bij films met de leeftijdscategorie 16 en 18 jaar zijn de regels strikter en geldt een wettelijk aspect. Volgens Artikel 240a uit het Wetboek van Strafrecht krijgen kinderen onder de 16 en 18 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdsgrens 16 en 18. Ook niet als zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om een legitimatie worden gevraagd. Bij de kassa van Filmhuis Bussum zijn flyers te verkrijgen over de regelgeving van Kijkwijzer.

Wij wensen iedereen een prettige en verantwoorde filmvoorstelling toe!