Privacybeleid

Waarom Filmhuis Bussum gegevens nodig heeft
Filmhuis Bussum verwerkt persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.

Hoe lang Filmhuis Bussum gegevens bewaart
Filmhuis Bussum bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevens van Vrienden van het Filmhuis
Filmhuis Bussum bewaart de volgende gegevens:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens (voor het versturen van de filmgids)
- telefoonnummer(s)
- e-mailadres
- geboortejaar
- IBAN nummer (voor de automatische incasso)
- registratienummer

Gegevens van ontvangers van de Nieuwsbrief
Filmhuis Bussum bewaart de volgende gegevens:
- e-mailadres

Gegevens van kopers van Tickets op de website
Filmhuis Bussum bewaart de volgende gegevens: 
- e-mailadres
- IBAN nummer
- bestelhistorie

Gegevens van bezoekers van onze website
Op de website van Filmhuis Bussum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Filmhuis Bussum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens van sollicitanten
De gegevens die zijn ingevuld op het online sollicitatieformulier worden, als je wordt aangenomen bij het Filmhuis, verwerkt in ons medewerkers informatiesysteem.
In het geval dat een sollicitatie niet tot een overeenkomst met het Filmhuis leidt, worden de gegevens die zijn ingevuld op het sollicitatieformulier na vier weken gewist.

Delen met anderen
Filmhuis Bussum verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de bezoeker, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Filmhuis Bussum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Filmhuis Bussum te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Filmhuis Bussum heeft hier geen invloed op. Filmhuis Bussum heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten anonimiseren. Het verzoek tot inzage, correctie of anonimisering kan gestuurd worden naar info@filmhuisbussum.nl. Filmhuis Bussum zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op het verzoek reageren.

Beveiligen
Filmhuis Bussum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wilt over de beveiliging van door Filmhuis Bussum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@filmhuisbussum.nl.