Privacybeleid

Waarom Filmhuis Bussum gegevens nodig heeft
Filmhuis Bussum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u contact op te nemen.

Hoe lang Filmhuis Bussum gegevens bewaart
Filmhuis Bussum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens van Vrienden van het Filmhuis
Filmhuis Bussum bewaart  de volgende gegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens (voor het versturen van de filmgids)
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres
- Uw geboortejaar
- Uw IBAN nummer (voor de automatische incasso)

Gegevens van ontvangers van de Nieuwsbrief en  voor het kopen van Tickets
Filmhuis Bussum bewaart  de volgende gegevens:
- Uw e-mailadres

Gegevens van bezoekers van onze  website
Op de website van Filmhuis Bussum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Filmhuis Bussum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Delen met anderen
Filmhuis Bussum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Filmhuis Bussum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Filmhuis Bussum te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Filmhuis Bussum heeft hier geen invloed op. Filmhuis Bussum heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@filmhuisbussum.nl. Filmhuis Bussum zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Filmhuis Bussum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@filmhuisbussum.nl.